Leksikon nezavisnog filma objavljuje se
zahvaljujući potpori Grada Zagreba