Glembajevi

Neobična adaptacija najpoznatije drame Miroslava Krleže Gospoda Glembajevi, snimana na atraktivnim lokacijama dvorca Trakošćan, Lonjskog polja i u Kolding baru u Zagrebu, čiji je specifikum svođenje radnje na svega tri ključna lika Krležine drame – oca Ignjata, sina Leonea i fatalnu ženu između njih – barunicu Castelli.