Agonija

Osiromašena barunica Laura Lenbach radi kao modistica a njezin suprug, bivši austrougarski časnik barun Lenbach, u novoj jugoslavenskoj državi osuđivan kao mađarski špijun, neuspješno trguje konjima te se odaje pijančevanju i kockanju. Kako bi podmirio kartaške dugove, iznuđuje novac od Laure i njezina ljubavnika, odvjetnika Križovca, bliskog s beogradskom političkom kremom. Križovec je u strastvenoj vezi i s navodnom ruskom groficom Georgijevnom, koja održava istovremenu vezu s drugom navodnom ruskom plemkinjom. Taj ljubavni četverokut uskoro dolazi do usijanja.

Sedlarova adaptacija Krležine drame glembajevskog ciklusa obiluje eksplicitnim erotizmom, no kritika mu zamjera da isto uglavnom ne pridonosi niti dubljem niti intrigantnijem čitanju Krležina teksta. Ipak, smatra ga se jednim od kvalitetnijih naslova Sedlarova opusa. Film je snimljen na elektronici i potom prebačen na 35mm filmsku vrpcu.